Termovent-s

Marija Kiri br.9,
78000 Banja Luka
tel/fax.:+387 /0/ 51 460 955
. . . . . . . . . . . . . . . 381 810
mob. . . . . . . . . 65 587 412
slavkoj@blic.net

O nama

" TERMOVENT - S " već deset godina  uspješno radi  na problematici sigurnosne i mjerno regulacione opreme kao što su sigurnosni ventili različitih nazivnih prečnika i različitih konstrukcija i od raznih proizvođača .S obzirom na različite konstrukcije sigurnosnih ventila i različite medije za koje se upotrebljavaju ventili sigurnosti izradili smo ispitni sto koji je izveden tako de se ispitivanje može vršiti sa različitim medijima

Sigurnosne ventile  koji su ugrađeni na postrojenjima za propan - butan i amonijačna postrojenja       ( NH3 ) je neophodno baždariti i ispitati na ispitnom stolu koji se napaja neutralnim gasom – azotom . Mi posjedujemo ispitni sto  i za pneumatsko ispitivanje azotom pod pritiskom do 200 bara , hidrauličkim ispitivanjem  - vodom do  pritiska 150 bara  i hidrauličkim ispitivanjem – uljem , pritiskom do 250 bara..

SIGURNOSNI VENTILI SA OPRUGOM

 

SIGURNOSNI VENTILI SA TEGOM

Da  bi se udovoljilo zahtjevima servisa i baždarenja navedenih  vrsta sigurnosnih  ventila bilo je potrebno izraditi univerzalno

postrojenje ( ispitni sto ) na kojem će se moći simulirati radni i tehnološki uslovi ventila i tako obezbijediti da ventil bude u

funkciji bezbijednosti za postrojenje i ljudstvo koje ga opslužuje .

 

Za servis i obradu kućišta ventila i izvođenje operacija neophodnih da se ventilu vrati pogonska spremnost obezbijeđeni su razni alati i pristroji na mašinama za namjensku obradu i servis ventila .

SPITNI STO:

 

BUŠILICA – OBRADA KUĆIŠTA                                                      TOKARSKI STRUG – IZRADA DIJELOVA

                                                                

                                               KLIKNITE NA SLIKE ZA DETALJE

    

U okviru servisa sigurnosne i mjerno-regulacione opreme nabavljen je i ultrazvučni aparat za mjerenje debljine stijenke kućišta ventila , naročito kod komplikovanih konstrukcija gdje nije moguće izmjeriti debljinu stijenke kućišta .

To je veoma važno registrovati kako se ne bi dogodilo da dođe do smanjenja debljine stijenke kućišta ventila gdje bi , akda dođe do prekoračenja pritiska došlo i do pucanja kućišta i problema po postrojenje i okolinu naročito gdje se radi o agresivnim i opasnim medijima kao što je amonijak , propan-butan , vodik i dr.

PRIKAZ UREĐAJA :

Mjerno područje : Sa jednostrukom sondom od : 0.7 – 300 mm - SLIKA 1

Mjerno područje : Sa dvostrukom    sondom od : 0.7 –  30 mm  - SLIKA 3

              

       SL-1                                                                SL-3

 

Navedenim uređajem se uspiješno radi i na korometrijskoj kontroli debljine stijenke posuda pod pritiskom

raznih konstrukcija i namjena sa debljinama od 0,5 mm do 300 mm , jer je mjerno područje uređaja u

navedenom intervalu .

                       KONTROLA DEBLJINA POSUDA POD PRITISKOM

SERVISIRANJE I BAŽDARENJE MANOMETARA     

SERVISIRANJE :

- SERVISIRANJE SE VRŠI U SMISLU PROVJERE ISPRAVNOSTI MJERNOG PODRUČJA KAKO

  BI SE OSTVARILA TAČNA KONTROLA PRITISKA NA POSTROJENJIMA POD PRITISKOM A NAROČITO

  U SISTEMU AUTOMATSKE REGULACIJE GDJE SE PROCESOM UPRAVLJA NA OSNOVU VRIJEDNOSTI PRITISKA .

VERIFIKACIJA :

- VERIFIKACIJA MANOMETARA SE VRŠI U SMISLU IDENTIFIKACIJE KAKO BI SE EVIDENCIJA

  USAGLASILA SA TRAŽENIM PROPISIMA I PERMANENTNO PRATILA ISPRAVNOST METODOM –

   VERIFIKACIJA TAČNIH  PODATAKA -

BAŽDIRANJE:

- BAŽDARENJE MANOMETARA  SE VRŠI U SMISLU SPREMNOSTI UREĐAJA DA PREDOČI

  OPTIMALNO STANJE PRITISKA U PROCESU . BAŽDARENJE SE VRŠI PREMA KONTROLNOM

  MANOMETRU VEĆE KLASE TAČNOSTI OD ISPITIVANOG MANOMETRA .

                          NEKI OD TIPOVA I VRSTE KONTROLNIH MANOMETRA

 

  Kl : 0.25 ( 0-25 bara)                  Kl : 0.25 ( 0-400 bara)                     Kl : 0.25 ( 0-100 bara)

                                    

                            UREĐAJ ZA BAŽDARENJE MANOMETRA

                 

IZVOĐENJE POSLOVA :

POSLOVNI PROSTOR :  FIRMA JE SMJEŠTENA  U KVALITETAN NOV PROSTOR

  POVRŠINE OD 110 M2

 

 

           

SPISAK POTREBNE TEHNIČKE OPREME

 

 

OPREMA : - ZA VENTILE SIGURNOSTI

 

  • Ispitni sto za ispitivanje ventila sigurnosti od nazivnog prečnika ½“ do DN 400 mm ,sa medijima koji odgovaraju eksploatacionim uslovima ventila sigurnosti / azot , ulje , voda / pritiskom od 0.5 do 250 bara
  • Mašine i postrojenja koja su potrebna za servis i remont ventila kao što su : Tokarski strug „KERN „ , Vertikalna bušilica sa pristrojima za obradu kućišta ventila , Alatnu glodalicu ALG-100 za obradu i izradu dijelova ventila , Pokretnu pjeskaru za pjeskarenje kućišta ventila i ostalih dijelova ,Aparat  za elektro zavarivanje i aparat za gasno zavarivanje ,Kompresor za komprimirani vazduh za farbanje ventila i pjeskarenje .

 

OPREMA : - ZA VERIFIKACIJU MANOMETARA

 

  • Hidraulični uređaj za kontrolu i baždarenje manometara sa mjernim područjem od      0 – 600 bara
  • Kontrolni – etalonski manometar klase tačnosti 0,25 , / što odgovara pravilima i propisima za verifikaciju manometara da je klasa tačnosti 4 – puta veća od klase tačnosti manometra koji se verifikuje . /
  • Laboratoriju za ispitivanje sa obezbijeđenim temperaturnim uslovima  18 do 20 °C

OPREMA : - ZA ULTRAZVUČNU KONTROLU DEBLJINE STIJENKE I ZAVARENIH SPOJEVA

 

- Ultrazvučni aparat za mjeranje debljine stijenke od 0 – 300 mm,  A1208 – proizvođač aparata ACS – Moskva,   jednostruka sonda , skeniranje rezultata i memorisanje najmanje izmjerene debljine .

 

  • Penetranti za kontrolu zavarenih spojeva 
  • Radno iskustvo od 25 godina na poslovima proizvodnje procesne opreme pod pritiskom / konstrukcija , izrada , kontrola i ispitivanje ,, /
     

 

Istorija projekta

Pokrenuli smo ovu stranicu kako bi bili bliže Vama i Vašim potrebama,21.09.2011 godine